V přílohách můžete vidět certifikáty, které potvrzují splnění kvalitativních požadavků na sklovláknité armovací tkaniny a kontrolu procesu výroby našich sklotkaninou pro použití pro ETICS.