V prílohách môžete vidieť certifikáty, ktoré potvrdzujú splnenie kvalitatívnych požiadavkov na sklovláknité armovacie tkaniny a kontrolu procesu výroby našich sklotkanín pre použitie pre ETICS.