0°/90° Biaxiálne a Kombinované textílie

Quadraxiálne textílie

Triaxiálne textílie

± 45° Biaxiálne textílie