Osvedčenie o zhode riadenia výroby
10-01-2017
Flísová páska GLASSTAPE OMFA nelepiaca
01-09-2014

Uvádzame na trh nový produkt Glasstape Omfa 5 cm x 25 bm.

NOVÉ BALENIE OMFA
08-07-2013

Technical Textiles, s.r.o. uvádza nové balenie OMFA, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o značke OMFA.

36th.YAPI - TURKEYBUILD ISTANBUL 2013 - GALÉRIA NÁŠHO STÁNKU
12-06-2013
14. Európske fórum pre ekoinvencie
13-05-2013

V dňoch 23.-24.5.2013 organizuje organizuje v Prahe Európska komisia a Ministerstvo životného prostredia SR medzinárodnú konferenciu s cieľom výmeny poznatkov o ekologických inovácií. Tento rok sa fórum prvýkrát uskutoční v Prahe a bude zamerané na čistotu ovzdušia v mestách, najmä na problematiku čistej mobility a inovácií v oblasti úspor energií s priamym vplyvom na kvalitu ovzdušia. Fórum je určené predstaviteľom súkromného sektora, výskumných inštitúcií, neziskových organizácií, štátnej správy a samosprávy, ktoré profesne zaujíma uplatnenie ekologických inovácií.

PROGRAM >>

Oddnes SME TRIEDA A!
14-03-2013
trieda kvality A

Spoločnosť Technical Textiles Czech, s.r.o. so sídlom vo Svitavách si Vám dovoľuje s potešením oznámiť, že sme sa s platnosťou od 28.2.2013 stali pridruženým členom Cechu pre zateplenie budov Českej republiky a sme tiež k rovnakému dátumu držiteľovi Osvedčenia o splnení požiadaviek na kvalitatívnu triedu A podľa TP CZB 05-2007 na sklovláknité perlinkové tkaniny typu 122, 122-L a 122-MA39, ktoré pochádzajú z výroby výrobcu Technical Textiles sro, Beethovenova 16, 921 01 Piešťany, SR, výrobňa Drahovce, SR.

Toto osvedčenie nám dáva právo užívať pre súčasť ETICS značku pre kvalitatívnu triedu A, podľa špecifikácie uvedenej v týchto osvedčeniach.

36th.YAPI - TURKEYBUILD ISTANBUL 2013
25-02-2013

Vážení klienti, dovoľujeme si vás pozvať do nášho stánku na výstavu 36th.YAPI-TURKEYBUILD ISTANBUL 2013, ktorá sa koná od 24 do 27. Apríla 2013. Nájdete nás v hale KUZEY NORTH 2, stánok 11A. Tešíme sa na vašu návštevu!